Terminowość zleceń

RZETELNA WYCENA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zamów wycenę
kontakt@evaluo.pl
Feature

O FIRMIE


Założycielką i głównym ekspertem firmy Evaluo jest Marta Grabia, ekonomista i rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnień zawodowych 7085 nadanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Działalność firmy oparta na połączeniu fachowej wiedzy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w wiodących instytucjach finansowych, pozwala wykonać każde zlecenie rzetelnie i profesjonalnie, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i poufności. Wychodząc z założenia, że naszym największym kapitałem są zadowoleni Klienci, czuwamy nad jakością naszych opracowań oraz terminowością wykonywania zleceń. Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zapewniamy Państwu poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych z naszymi usługami w zakresie wyceny nieruchomości.

Do każdego zlecenia podchodzimy z niezwykłą starannością, natomiast zaufanie naszych Klientów zdobywamy poprzez indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz otwartość na odrębne potrzeby. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych. Nasza kancelaria rzeczoznawcy majątkowego świadczy kompleksowe usługi związane z określeniem wartości rynkowej, wyceną nieruchomości, analizą rynku nieruchomości na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego. W przypadku nieruchomości komercyjnych, handlowo-usługowych i produkcyjnych działamy na terenie całego kraju.

OFERTA

Wyceny nieruchomości sporządzane są w formie operatów szacunkowych, stanowiących opracowania pisemne- na życzenie klientów istnieje możliwość udostępnienia materiału w wersji elektronicznej. Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dla indywidualnych potrzeb Klientów, sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Feature

Działki niezabudowane

image

Wycena gruntów niezabudowanych – budowlanych, rolnych, przemysłowych, rekreacyjnych, usługowych, inwestycyjnych itd.

Lokale mieszkalne i użytkowe

image

Wycena lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Nieruchomości komercyjne

image

Wycena budynków oraz lokali biurowych, usługowych, handlowych. Zakres usług obejmuje również szacowanie wartości magazynów, centrów handlowych i logistycznych. Pomagamy ustalać wartość czynszu.

Budynki mieszkalne i inne

image

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi
i garażowymi.

Nieruchomości przemysłowe

image

Wycena budynków przemysłowych, produkcyjnych, hal magazynowych.

Kamienice

image

Wycena budynków z zabudowie śródmiejskiej tzw. kamienic. Zakres wyceny obejmuje również budynki w trakcie renowacji oraz te podlegające ochronie konserwatora zabytków.

Stacje benzynowe

image

Wycenia nieruchomości zabudowanych stacjami paliw.

Hotele

image

Wycena budynków hotelowych, rekreacyjnych, sanatoryjnych, konferencyjnych
i kompleksów hotelowych. Szacujemy wartość pensjonatów, moteli, hosteli oraz kompleksów domów letniskowych.

Inne usługi

image

1) inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,

2) analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analizy stanów prawnych.

Feature

CENA

Cena wykonania usługi zależna jest od rodzaju nieruchomości, celu dla którego sporządzana jest wycena a także innych czynników tj. położenia nieruchomości, rodzaju nieruchomości,  zakresu analizowanego rynku, nakładu pracy oraz terminu realizacji opracowania. Z uwagi na powyższe czynniki koszt wykonania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie.

DOKUMENTY

Ostateczna lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości ustalana jest  po  dokonaniu oględzin oraz  ustaleniu zakresu i celu  wyceny.

Poniżej wykaz dokumentów niezbędnych w procesie wyceny dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.  Na podstawie przedmiotowej dokumentacji rzeczoznawca majątkowy określa stan prawny, techniczno-użytkowy oraz inne cechy wpływające na wartość nieruchomości.

 

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • ✔ numer księgi wieczystej,

 • ✔ wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali,

 • ✔ aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze,

 • ✔ zaświadczenie o samodzielności lokalu.

 

Budynek mieszkalny – nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • ✔ wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków,

 • ✔ wyrys z mapy ewidencyjnej/ zasadniczej,

 • ✔ zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • ✔ numer księgi wieczystej,

 • ✔ pozwolenie na budowę,

 • ✔ pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,

 • ✔ fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,

 • ✔ kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji,

 • ✔ książka obiektu budowlanego.

 

Działka – nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • ✔ wypis z rejestru gruntów,

 • ✔ zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • ✔ numer księgi wieczystej,

 • ✔ mapa zasadnicza.

 

Nieruchomość komercyjna:

 • ✔ wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali,

 • ✔ zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • ✔ numer księgi wieczystej,

 • ✔ pozwolenie na budowę,

 • ✔ pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,

 • ✔ fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,

 • ✔ książka obiektu budowlanego,

 • ✔ umowy najmu- o ile obowiązują na nieruchomości,

 • ✔ wykaz rocznych kosztów utrzymania.

W przypadku rynku pierwotnego niezbędna jest kompletna umowa deweloperska i dodatkowo kosztorys budowlany w przypadku wyceny po zakończeniu inwestycji. Wskazane dokumenty mają charakter orientacyjny- w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości liczba dokumentów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Pozyskanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia operatu szacunkowego, leży w gestii zleceniodawcy. Na życzenie klienta istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę.

Poniżej przedstawiamy adresy przydatnych instytucji przy pozyskiwaniu dokumentów dla miasta  Łodzi:

 • Łódzki Ośrodek Geodezji Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

 • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi- XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Pomorska 21

 • Łódź Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 Łódź (Wypisy i wyrysy dla obowiązujących planów i studium)

KONTAKT

Obsługę rzeczoznawstwa świadczymy: poniedziałek- piątek w godzinach 9.00 – 18.00, sobota w godzinach 10.00 – 14.00.

W razie konieczności podejmujemy pracę również poza wyżej wymienionymi ramami czasowymi.

Adres

ul. Zamenhofa 1/3, 90-431 Łódź

Marta Grabia

Rzeczoznawca majątkowy
tel.: 669 936 143
e-mail: kontakt@evaluo.pl

Napisz wiadomość

 

Autor łódzkich zdjęć: Paweł Augustyniak. Wykorzystane ikony: flaticon.com